خانه / هیئت مدیره

هیئت مدیره

حمید بادپا

رئیس هیات مدیره

 

هانیه سادات فیاض

نایب رئیس و دبیر هیات مدیره

 

بهاره بیانی

بهاره بیانی

عضو هیات مدیره